Certifikace

Řízení kvality na nejvyšší úrovni

Společnost 4Source dělá vše pro to, aby své procesy strukturovala podle mezinárodních norem a zefektivnila. Certifikace jsou asi nejsilnějším nástrojem veškerých snah v oblasti řízení kvality a zároveň dokladem jejich úspěchu. Společnost 4Source je trojnásobně aktuální:

ISO 9001:2015

Obsah: zaměření na zákazníka, odpovědné vedení, týmová spolupráce, orientace na procesy a systémy, neustálé vylepšování, věcné rozhodování, vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli.

EN/AS 9120:2018

Celosvětově uznávaný standard, který potvrzuje splnění všech systémových požadavků na řízení kvality pro obchodníky a provozovatele skladu, kteří chtějí dodávat zboží do leteckého průmyslu.

ISO 14001:2015

Potvrzuje angažované řízení životního prostředí firmy 4Source, které usiluje o rovnováhu mezi hospodárností a životním prostředí a vylučuje chování poškozující životní prostředí.

Odpovědným partnerem v otázkách certifikace je v našem případě společnost DEKRA.