Přednosti firmy 4Source: Otevřenost a transparence vůči zákazníkům

4Source není ani klasický obchodník s elektronikou, ani distributor v pravém slova smyslu. Od klasického obchodníka s elektronikou nás odlišuje především to, že chceme naším angažmá při mimořádných nákupech poskytnout konstruktivní pomoc při řešení vašich zásobovacích potíží, a ne využívat takových situací například k docílení vyšších marží. Na rozdíl od klasických distributorů nejsme vázáni na konkrétního výrobce – tím máme kompletní přístup k celosvětovému trhu.

Máme férové ceny, komunikujeme otevřeně a neslibujeme nic, co nemůžeme splnit – na to se můžete spolehnout. Důraz klademe na člověka, cílem naší práce je splnění daného úkolu. Nahlédnutím do naší podnikové směrnice týkající se kvality se můžete dozvědět více o dobrovolných závazcích našich pracovníků.

Linecard

Linecard

Historie

Historie společnosti 4Source – už 20 let plných úspěchů

Od roku 2017: míříme do budoucnosti

2019:
4Source slaví 20. Zoceleni alokací z loňska máme dobře nakročeno k novým výzvám v budoucnu.

2018:
Náš obchod vzkvétá! Tvrdá alokace napomohla k nejvyššímu ročnímu obratu v historii společnosti a 4Source se rozrůstá: Sklad, logistika a kontrola kvality zboží se přesouvají do kompaktního nového velkoskladu 4Source.

2017:
Čas méně dynamických trhů je u konce: Obzvláště nedostatečné dodávky pro pasivní komponenty oživují náš hlavní obchod v druhé polovině roku.

2012 až 2016: Fáze zdokonalování

2016:
I přes celkovou stagnaci v oboru boduje 4Source svým jasným zaměřením na zákazníka a výrazně vylepšil svou roční bilanci, už má celkem 32 stálých zaměstnanců.

2015:
Kapacita skladu roste – ve prospěch nových, v souladu s normami ESD vybavených prostor se naše týmy pro nákup a prodej na omezeném prostoru doslova ještě více sblížily.

2014:
Stabilní úroveň příjmů a důvod k oslavě: 1. května slavíme 15. narozeniny! Úspěšné obnovení certifikací, např. podle ISO 9001:2008.

2013:
Další rozšíření oddělení kontroly kvality: Programování součástek, cyklické přepisovací testy, testy kontaktů a parametrů u mikrokontrolérů, modulů EPROM a paměťových modulů.

2012:
Optimalizace interně nabízených služeb: Testování komponent a modulů pomocí rentgenu, BGA a kontrola voidů, a optické analýzy.

2010 a 2011: Fáze rychlého růstu

2011:
Rozsáhlé investice v oblasti managementu zboží, logistiky a kontroly kvality. Certifikace podle normy EN/AS 9120:2010 pro letecký a kosmický průmysl a zavedení normy ISO 14001:2009.

2010:
Rok alokací nám dopřál enormní růst obratu a zisku. K tomu jsme personálně posílili oddělení kontroly kvality a administrativy, máme celkem 30 zaměstnanců.

2006 až 2009: Konsolidace

2009:
Během období krize dále rozšiřujeme normy kvality. Anticyklické investice do nových zaměstnanců v oddělení prodeje se brzy začnou vyplácet...

2008:
Firma 4Source posiluje svoje angažmá na stále důležitějších trzích na Dálném východě.

2007:
V předchozím roce odstartovaný certifikační proces podle normy ISO 9001:2000 je úspěšně dokončen.

2006:
Pokládáme základy dalšího růstu: Firma 4Source se stěhuje do nových prostor v „Atrium am Rosengarten“ v Drážďanech.

2002 až 2005: Fáze růstu

2005:
V důsledku rozšiřování Evropské Unie jsou stále zajímavější také trhy v zemích východní Evropy, 4Source tuto situaci bedlivě sleduje, máme již 20 zaměstnanců.

2004:
Silné vazby na zákazníky a služby zajišťující úsporu nákladů (Cost-Saving-Service) stojí v centru akviziční činnosti. K tomu proniká společnost na nové trhy v západní Evropě.

2003:
Sklad se rozrůstá a je v průběhu tohoto procesu kompletně vybaven v souladu s normami ESD (ochrana před elektrostatickým výbojem).

2002:
Společnost dále expanduje i přes nepříznivý vývoj na trhu. Navýšení základního kapitálu pomáhá zajistit nutné investice.

1999 do 2001: Fáze vzniku

2001:
Firma 4Source skupuje první skladové prostory a přibírá tím druhou obchodní činnost jako „skladový distributor“ a realizuje první– i spekulativní – výkupy.

2000:
Rok vzestupu pro obchodníky s elektronikou – celosvětový nedostatek elektronických součástek se postaral o vysoký obrat a umožnil firmě rychlý růst.

1999:
1. května, na „Svátek práce“ vzniká v Drážďanech společnost 4Source, zakládající tým tvoří 4 zaměstnanci.

Volná místa

Využijte vaši šanci na profesní kariéru u distributora polovodičů!

Firma 4Source je nezávislý prodejce elektronických součástek s hlavním sídlem v Drážďanech. Působíme na celém světě v oblasti specializovaného nákupu na objednávku a dodáváme zboží zákazníkům v odvětví průmyslové výroby. Těžiště našeho prodeje se nachází tradičně v oblasti německy mluvících zemí – k tomu postupně a s úspěchem rozvíjíme i další evropské trhy.

Společnost 4Source je jakožto zaměstnavatel v regionu velmi oblíbený: Díky tomu nemáme problémy se získáváním nových zaměstnanců a momentálně nemusíme obsazovat žádné volné pozice. Naše společnost ale stále roste, a proto vždy uvítáme nové angažované zájemce, kteří mají zájem o úspěch – zejména v oblasti prodeje.

Pokud si tedy myslíte, že jste ten/ta, koho hledáme, napište nám, co se vám na firmě 4Source líbí a čím vás přitahuje: Těšíme se na vaši přesvědčivou iniciativní žádost o práci!

Směrnice

Výňatky z příručky kontroly kvality firmy 4Source

Vítáme naše zákazníky...

Společnost 4Source funguje jako spojovací člen mezi volným trhem a průmyslem.
V rámci naší hlavní obchodní činnosti se chceme stát a také zůstat preferovaným dodavatelem a partnerem koncových zákazníků a distributorů. O pozici na trhu, které jsme schopni dosáhnout, rozhoduje spokojenost zákazníků s našimi službami a jejich nadšení.
Proto se zavazujeme k rozsáhlé kvalitě služeb a stavíme je do centra naší podnikové kultury a hodnot.

Naše „víme jak“ (know-how) se projevuje v našem „víme kde“ (know-where)!

Podle hesla „Vy řeknete – my uděláme – vy získáte“ („You call – we work – you gain“) chceme svým zákazníkům denně dokazovat:

 • 4Source vám ukáže, že to jde rychleji a levněji.
 • 4Source nalezne zdroje, které ostatní nenajdou.
 • 4Source dodává spolehlivě, rychle a ve stanovených termínech.
 • 4Source informuje a komunikuje rychle, obsáhle a upřímně.

Otevřená komunikace a spolehlivá práce tvoří základ kontaktu se zákazníky.
To znamená:

 • Nenabízíme služby, které nemůžeme poskytnout.
 • Naše služby poskytujeme s maximálním nasazením.a vášní.
Získání a udržení každého zákazníka je pro nás důležité!

Svým zaměstnancům chceme dlouhodobě zajistit pracovní místo ve zdravém, rodinném pracovním prostředí plném úcty a vzájemného respektu. To vše s minimem nezbytných pravidel a s maximální volností. Od zaměstnanců proto očekáváme a požadujeme:

 • Jasné a trvalé nasazení ve prospěch společnosti v souladu s podnikatelským myšlením.
 • Týmově orientované myšlení v pracovních procesech a samostatnou práci v souladu s principy „Interních vztahů se zákazníky a dodavateli“.
 • Profesionální a otevřený přístup při každém kontaktu se zákazníkem, s cílem dosáhnout kreativních, flexibilních řešení výhodných pro zákazníka a zároveň efektivních pro naši společnost.
 • Věcnou, cílenou a rychlou komunikaci v konfliktních situacích.
 • Výraznou ochotu dále rozvíjet své kvalifikace a dovednosti.

Kvalita našich služeb se odráží ve kvalitě výrobků našich dodavatelů. Nakupujeme jen z jistých zdrojů nebo předem informujeme své zákazníky o možných rizicích. Od našich dodavatelů očekáváme dodávky ve stanovených termínech a v požadované kvalitě a nabízíme jim dlouhodobou spolupráci, včetně včasných plateb podle dohody.

Preventivní zabránění chybám má absolutní prioritu.

Ani my nemůžeme chyby úplně vyloučit – problémy však řešíme aktivně, věcně a cíleně. V rámci strukturovaných, nepřetržitých opatření za účelem optimalizace procesů provádíme změny, jejichž cílem je vyvarovat se chyb a zvýšit produktivitu práce.

Pro své akcionáře chceme být dlouhodobě úspěšnou investicí.
Důsledné plnění těchto směrnic přispívá k zajištění hospodárnosti podniku a tím i k zachování našich pracovních míst.